292
716
51
416
976
100
Często, gdy na kimś nam zależy, boimy się szczerze rozmawiać.
27
9
342
404
26
1